Den här bilden är gissningsvis från omkring 1930. Köpmangatan gör verkligen skäl för namnet! Närmast järnvägsövergången ser vi Svenska Handelsbanken som delar hus med Nya Vävnadshandeln. Fanns inte Vävnadshandeln på 1960-talet vid Norra Borgsjövägen, granne med Florströms hattaffär? Vid ingången till Handelsbanken sitter anslag om Skandia och Freja. Reklam för försäkringsbolag? Runt hörnet finns Oscar Ahnströms Slakteriaffär. Hette inte cykelreparatören som huserade där på 1960-talet Ahnström? Här finns även ett skomakeri. I nästa hus finns en blomsterhandel samt en pappershandel. Sedan ligger ett mindre hus där det bedrivs någon slags affär men det går inte tyda vilken verksamhet som pågår där, men utanför kan man se två barn med mjölkkrukor i händerna. Kan det ha varit en mjölkaffär, tro? I handelshuset säljer man Texaco bensin. Det finns fler skyltar på Handelshuset men de går dessvärre inte att tyda. Längst bort ser vi Thor Peterssons Järn- och Diversehandel.