Detta vykort avsändes 1954 av en person boende på Gamla Vägen 6a. Och det är ju passande, för bilden visar de då ganska nybyggda Köpingshusen. Hemskogsvägen ser vi inte röken av. Floravägen är ännu endast en liten stump med några villor på var sin sida. Det skulle dröja ännu några år tills tandläkare Otterclou till sin stora glädje (?) skulle bli granne till de fyra hyreshus som HSB skulle komma att uppföra. Idrottsplanen, "Ängsplan", ser ut att vara på väg att färdigställas. Ladan som står vid idrottplanen tycks vara samma lada som man ser på "Samhället 4" fast den bilden är bortåt 25 år äldre. Telefonkiosken som står i korsningen Solgårdsgatan/Fridhemsvägen är redan på plats. Det var ju inte alla förunnat att ha telefon på den tiden. Telefonkiosken var först grön och det kostade 10 öre att ringa ett lokalsamtal. Senare kom den at bli orangemålad för att senare bytas ut mot en modernare variant. Finns den kvar, tro?