Här ser vi brandstationen i bildens centrum. Polisen och folktandvården huserade också här. Längst till höger ser vi det gamla Fridhem som också givit namn till intilliggande vägen. Hyreshusen vid Hemskogsvägen har ännu inte kommit på plats. I den övre kanten ser vi Folkparken med sin dansbana. Bilden är troligen tagen någon gång under andra halvan av 1950-talet.