Trots att detta är en gammal flygbild är detaljrikedomen ganska stor. Vykortet är avsänt 1937, så det var nog många blickar som riktades mot den ovanliga "fågeln" som cirklade över Ånge. Man slås av bilden av de stora öppna ytorna där ännu ingen bebyggelse finns. Uppe till höger kan vi se "Omformaren" som tillkom c:a 1935 när järnvägen till Ånge skulle elektrifieras. Snett nedanför Sveabiografen håller man tydligen på att färdigställa en villa. I bottenvåningen på den hade Olle Westin sin verkstad för reparation av radioapparater. Sedare kom en Mobil-mack att uppföras utanföras utanför villan. Båda dessa är numera borta. Vidare kan vi se att det fanns en villa precis vid järnvägen. Den revs väl i samband med att byggnaden för postsortering byggdes. Eller så kanske man anlade ett nytt spår som kom att hamna alltför nära villan. Jag överlåter resten till dig att upptäcka fler detaljer...