Här ser vi de ganska nybyggda Köpingshusen vid Gamla vägen. Bilden bör vara tagen i början av 1950-talet. Anläggningen av idrottsplanen är ännu inte påbörjad. En gammal lada står kvar och vittnar om att här har det det funnits ängar där man bärgat hö. Namnet Ängsvägen tyder ju också på det.