Två persontåg har stannat i Ånge, men det är inte järnvägsstationen vi ser i förgrunden, utan det är Posthuset. Till vänster ligger Järnvägsparken. Bilden bör vara tagen under andra hälften av 1930-talet. Det är ännu ganska glest mellan villorna på Bekymmersslätten. Så glest att vi kan ana grinden vid ingången till Folkparken. Rakt ovanför Järnvägsparken kan vi skymta taket till Stora Hotellet. Svartkaféet kan vi se till höger. I bildens mitt kan vi se att en villa är på väg att uppföras. Uppe till vänster kan vi se något så modernt som ett flerfamiljshus. Vid den här tiden var Ånge i högsta grad ett expanderande samhälle.
Bilden kommer från Leif Engholm.