Den här bilden är c:a 10 år yngre än "Samhället 40", ifrån mitten av 1940-talet alltså. Vi kan se att det har hänt en hel del med utbyggnaden av samhället. Det är här det byggs nya egnahem i Ånge. Villor skjuter upp som svampar på Bekymmersslätten. T.o.m. ett hyreshus står klart och ytterligare ett är på gång. Svartkaféet finns ännu kvar en liten tid. Pensionat Gillet strax bakom hade fortfarande många år kvar att se fram emot. Folkparken med sin dansbana kan vi ana i bakgrunden. Den kom att ge plats åt sjukhemmet i mitten av 1960-talet.