Den här bilden borde vara tagen någonstans kring 1962-63. Husen på Torggatan och Östra Skolgatan är nybyggda. Byggnaderna på folkparksområdet är rivna för att ge plats åt det kommande vårdhemmet. Samrealskolan har fått sin utbyggnad och i det nya källarplanet kunde man spela pingis om man hade lust, och det hade man! I den nya byggnadens teckningssal hade Tecknings-Pelle kurs i flugbindning. Där fick man också öva sig i välskrivning i blåa böcker med lutningslinjer. Jag fick till det så bra att jag kammade hem B? i betyg. Hmmmm......
Stora hotellet finns kvar. När kan det ha rivits? Kan det ha varit på 1970-talet? Sellinska huset finns kvar, med ingång till frisören på hörnet.
Bilden tillhör Åke Bergelin.