Här ser vi den "nya" Konsum 5:an. Ursprungligen låg Konsums butik nr. 5 i det Sellinska huset på Järnvägsgatan där man flyttade in 1934. 1946 stod den nya Konsum 5:an på Parkgatan färdigbyggd och där installerade sig Konsum. Verksamheten var modern och innehöll speceriaffär, manufaktur och mjölkaffär. Sedemera fanns också en avdelning för byggvaror, Byggkonsum, om jag minns rätt. En varuautomat betjänade kunderna under den tid som butiken var stängd. En ljusskylt med texten "Konsum Varuautomat" visade var den var belägen. Om jag inte missminner mig så fanns det tidigare även en ingång där varuautomaten installerades. Det borde då ha varit ingången till Byggkonsum. Vi kan se vissa oljämnheter i fasaden och där har det tidigare suttit andra skyltar som förkunnade vad byggnaden innehöll. I våningen ovanför fanns Konsumbaren där vi skolbarn som gick i Gamla Banken åt vår skolfrukost (det hette ju så). Förutom restaurangen fanns det även en möteslokal samt Konsumsionsföreningens huvudkontor. Högst upp fanns två lägenheter. Den ena beboddes av butiksföreståndaren Sven By och den andra av Konsumsionsföreningens affärschef, Gustaf Sarbäck. Denne hade således inte alltför långt "pendelavstånd" till sin arbetsplats. Sarbäck som utsågs till chef för den kooperativa verksamheten i Ånge behöll sin befattning i 30 år.
Den här bilden togs den 12:e september 1966. Huset sjunger på sista versen då det snart kommer att rivas för att ge plats åt det nya Domus-bygget.

Bilden tillhör Bosse Arvidsson som också tog bilden.