Köpmangatan vid början av seklet. Vi ser Ånge Handelsaktiebolag till vänster och Gustavsborg med sitt torn till höger. Ännu har inte de två affärsbyggnaderna till vänster om Handelshuset kommit på plats.