Här ser vi två viktiga byggnader i Ånges dåvarande infrakstruktur. Överst har vi postkontoret som byggdes under början av 1880-talet. I början sköttes posthanteringen i en del av stationshuset, men omfattningen ökade snabbt och behovet av en egen byggnad för posthanteringen framkallade bygget av posthuset. Huset revs 1971 för att ge plats åt den nya postterminalen.
1898 stod bygget av Sundsvallsbankens pampiga byggnad klar. Förutom bankens verksamhet inrymde byggnaden också Ånge telegrafstation under tidiga år. Från mitten av 1950-talet bedrevs skolverksamhet under ett antal år. Numera huserar Banverket i byggnaden. Som vi ser på bilderna så var markiser ett måste vid den här tiden!
Bilderna är från 1910-talet.