Här ser vi den oreglerade Ljungan med Storströmmen i förgrunden. Flottning av timmer var viktig för skogsnäringen och sysselsatte ett antal personer i Ånge. Timmerrännan sveper förbi det gamla fiskehuset. Den vacka Stora Bron var väl inte alltför många år gammal när denna bild togs. Gissar att Stora Bron kom till alldeles i början av 1930-talet. Och bilden då, när togs den? Några ledrtådar finns det i alla fall. Vi kan se att IOGT-lokalen/China-biografen finns på plats. Den byggdes 1934. Samrealskolan (Högre Folkskolan) stod färdig 1938 och den saknas på den här bilden. Någonstans mellan 1934 och 1938 bör alltså bilden vara tagen. Vid den här tiden var Forsön en riktig ö, omfluten av Storströmmen och Lillströmmen. Längst till höger kan vi se ett av målen på fotbollsplanen Strömvallen. Nästan rakt ovanför kan vi se Ånges andra biograf, Svea, uppe vid Norra Borgsjövägen.