En paroramabild med Folkskolan i förgrunden. Bilden bör vara tagen omkring 1930. Skolan stod klar 1924 och är en riktigt ståtlig byggnad. Vägen som leder från skolan uppåt i bild mot samhället är väl den gamla Fägatan som flitigt användes av folk boende i Ångebyn för transporter till Ånge samhälle. Vid skogsbrynet kan vi ana en större träbyggnad. Det borde vara den gamla skolan. Det blev nog en stor förbättring för både elever och lärare att få flytta in i den nya moderna skolan. Det är fortfarande ganska glest mellan husen och Myren är i det närmaste helt obebyggd.