Ånge Bank- och Telegrafstation i vinterskrud. Bilden är tagen på 1910-talet. Sundsvalls Enskilda Bank stod klar 1898. Villan till höger kanske var bankchefens tjänstebostad.... I båda dessa byggnader bedrevs skolverksamhet under 1950-1960-talen. "Staketet" på taket på bankbyggnaden bar upp trådar för telegraf och telefoni.