En bild från 1920-talets Ånge. Här ser vi det dåvarande affärscentrat vid Köpmangatan. Ett gytter av hus med en av "skrivarvillorna" för SJ-personal i förgrunden. Det är glest mellan husen vid Norra Borgsjövägen. Tandläkare Otterclous pampiga villa finns i alla fall på plats. Ännu glesare mellan husen var det längs Gamla Vägen. I sinom tid skulle det bli ändring på den saken.