En vy över Ånge sedd från Folkparken. I bakgrunden ser vi Folkskolan. På var sin sida om tallen ser vi järnvägsstationen resp. Stora Hotellet.