Det var inte alltid som ortens största sevärdheter avbildades på vykort. Det kan även vara händelser av mindre slag, som i det här fallet, den nya postsorteringsbyggnaden. Den bör ha varit klar någon gång under senare delen av 1940-talet. En stor dörr gjorde det möjligt att köra in postvagnarna så man kunde lasta av posten inomhus. Under elledningarna står ett par järnvägsanställda och pratar. Idag saknas väl huset som stod närmast järnvägen borta vid bommarna, som även de numera har försvunnit.