Här har vi ytterligare en bild på Gamla Banken, d.v.s. Sundsvalls Enskilda bank. Bilden är från 1910-talet och var ursprungligen tagen i svart/vitt, men har i efterhand färglagts. Färgfoton var ovanliga vid den här tiden.