Den här bilden från sent 1910-tal. Den är troligen tagen från utsiktstornet på Gustavsborg. Ett godståg är på väg att passera järnvägsövergången vid Köpmangatan. Längst till vänster skymtar de gamla lokstallarna. Ny lokstallar stod färdiga 1913 vid den andra änden av bangården och de gamla revs omkring 1920. Till höger i bild ser vi Sillerströms och till vänster om byggnaden ser vi Fridhemsvägen böja av åt höger förbi Rönnelid. Någon måste vara hemma i Villa Nytorp, även kallad Gröna Villan, ty det ryker ur en av skorstenarna.