För att råda bot på bostadsbristen i ett expanderande stationssamhälle uppfördes Järnvägsvillorna på 1920-talet. Samtliga målade i falurött. Vi ser vägskälet där den högra vägen leder till Forsön och den vänstra ner mot Sjövägen. Och grusväg, naturligtvis. Bilden bör vara från någon gång på 1950-talet. Vi kan ana en person på cykel vara på väg ner under viadukten. Fast viadukten kanske inte var byggd ännu. I så fall kommer cyklisten snart att svänga vänster upp mot Köpmangatan.