Ännu en översiktsbild över Ånge. Den ger ett litet underligt perspektiv, men mellan granarna ser vi Ånge Folkskola som fostrat många elever med start 1924. Den ståtliga byggnaden till höger är Stora Hotellet som uppfördes 1916.