Om man i början av 1950-talet ställde sig vid Pressbyråkiosken och riktade blicken mot Centralgatan kunde man se den här vyn. En Volvo PV har parkerats utanför järnvägsstationen. Kanske har någon tidigare parkerare haft bråttom och kört på P-skylten då denna lutar betänkligt.
Stora Hotellet i alla sin glans kan vi se längst till vänster. Till höger om hotellet hittar vi Sundsvalls Tidnings depeche-kontor. På ovanvåningen finns en foto-ateljé. Dessa två byggnader är nu borta sedan länge. Tegelhuset på Centralgatan finns däremot kvar. Apoteket var inrymt i detta hus på den tiden. Folk finns det faktiskt också på bilden. Hela sex stycken. Kan ni hitta dom ?