En flygvy över delar av Ånge. Bilden är tagen i början av 1960-talet och visar väl framförallt två motiv. Dels Ånge kyrka som stod klar 1958. Kyrkogården ser ganska nyanlagd ut. Vi ser också Folkskolan från 1924 samt den nyare delen av skolan som byggdes 1952. I bakgrunden ser vi villorna på "Myren".