Stora hotellet uppfördes 1917-1918 och var främst tänkt för övernattande tågresenärer. På den tiden gjorde tågen uppehåll för natten i Ånge för att fortsätta färden nästa dag. Snart nog infördes nattåg och i och med detta minskade antalet hotellgäster betydligt. Flera förslag fanns för ett alternativt utnyttjande av byggnaden, t.ex. för kommunal förvaltning eller som skollokaler. När det gällde skolan så bestämde man sig i stället för att bygga en helt ny skola 1924 i Ångebyn, Bolbyskolan.
Utanför hotellet ser vi en öppen bil. Många av de tidigaste bilarna var öppna, så det gällde att klä sig varmt om man skulle åka bil på den tiden! I förgrunden ser vi några av Järnvägsparkens vackra björkar. Idag finns inget av det vi ser på bilden kvar.
Bilden bör vara tagen omkring 1920.