Den här bilden är nog tagen vid samma tillfälle som bilderna i Samhället 1 och 2, men ur en liten annan vinkel. Notera allén med björkar som går från Köpmangatan till höger om det vita huset. Allén gick upp på kullen till Tomtebo där fotografen stod. På den tiden fanns inte den nyare vägen till Ångebyn, utan alla fick åka via Köpmangatan. Allén syns tydligare på bilden i "Tomtebo"