Fotografen som tagit den här bilden har stått nästan exakt på samma ställe som fotografen som tagit bilden "Samhället 80". Men den här bilden är några år äldre och Konsumbutiken har ännu inte kommit på plats. I övrigt ser det inte ut att ha hänt alltför mycket mellan bilderna på Ånges dåvarande paradgata, Köpmangatan.

Vykortet tillhör Lennart Nilsson.