På 1910-talet, då SJ i Ånge expanderade för fullt, var det en väldig bostadsbrist. Därför byggde man upp tio bostads- hus för lägre tjänstemän, med fyra lägenheter i varje. Tre låg vid nuvarande Albyvägen och sju vid Vojen. Samtidigt byggdes de tre "skrivarvillorna" vid Köpmangatan, avsedda för lägre chefstjänste- män. 1914 placerades en trafikinspektörsexpedition i Ånge och då måste man ta övervåningen i stationshuset i bruk som expeditions- lokaler. Därmed måste stinsen, som bott där, få en tjänstebostad. Det blev villan bredvid Tomtebo, men jag vet inte om den byggdes eller inköptes. Slutligen måste trafikinspektören få en bostad och då inköptes Tomtebo av kronolänsman Löwenstein, som flyttade till Långsele.

Text från Bosse Arvidsson.
Bilden kommer från Bosse Arvidsson.