Denna bild visar Centralgatan mot järnvägsstationen och är förmodligen från mitten av 1940-talet. På vänster sida skymtar först bostadshuset vid Konsumaffären och bortom det Ålanders Pensionat, rivet då Wiba-huset skulle uppföras i början av 1950-talet. Till höger ser man gaveln av det kända "Svartkaféet", rivet i slutet av 1940-talet, då kommunhuset skulle byggas.

Text från Bosse Arvidsson.
Bilden kommer från Bosse Arvidsson och tillhör Ånge kommunarkiv.