Denna bild är gissningsvis 10 år äldre än Samhället 9, d.v.s. omkring 1940. Motivet är detsamma men här saknas en del byggnader. Köpingshusen t.ex. finns inte på plats. Ett annat exempel är BP-macken som skulle dröja ett tag till. Det skulle dröja bortåt 10 år till innan viadukten skulle komma på plats. Däremot kan vi konstatera att den stora byggnaden för postsorteringen finns på plats längst till vänster vid järnvärsspåren.