Här ser vi den s.k. Sellinska fastigheten som uppfördes 1902. Fastigheten till vänster är Mariedal vilken stod klar samma år. Förste ägare till det Sellinska huset var Olof Gerard Ångström. Denne sålde fastigheten 1913 till Olof Eksten vilken kom att bedriva hotell- och restaurangrörelse i fastigheten. I Mariedal öppnade Ekstens hustru pensionat. Olof Eksten avled 1925 och ny ägare till fastigheten blev grosshandlare Hugo Sellin.
Många affärsidkare har funnits i fastigheten under åren. Till höger kan vi konstatera att den dåvarande frisörmästaren hade det ganska lugnt då bilden togs. På min tid i Ånge hade frisersalongen blivit tobaksaffär och frisören hade flyttat in i en lokal på gaveln av huset. Den stiliga Sellinska fastigheten revs på 1980-talet. Jämför gärna med Samhället 5 och 6. Bilden kommer från Leif Engholm.