De som tog studenten i juni 1974 Na-klassen, Ekonom Klassen, Teknikerna och Sam-Hum,
alla samlade i Aulan. Vissa är namn osäkra. Kan någon hjälpa till med namnen?


Studenter 1974, Bobergsskolan.

Främre raden:
Cathrine Lindgren, Elisabet Westberg, Kerstin Björkman, Gun-Britt Jansson,
Maj Karlsson, Eva Söderberg, Birgitta Åhlund, Annelie Abrahamsson,
Lena Engman, Agneta Kölegård, Karin Ljung, Karin Bergström.

Andra raden:
Lena Persson, Annamaj With, Marianne Frölander, Monica Stenberg,
Ann Klensmeden, Per Österlund, Ingegerd Ahnström, Anders Wennberg,
Christer Sammens, Sonja Horn, Per-Olof Persson, Per-Olov Lögdahl.

Tredje raden:
Bo Vicander, Sture Eriksson, Monica Eriksson, Gertrud Darj,
Cathrine Frost, Kajsa Ekblom, Ingrid Larsson, Björn Edgren,
Margareta Eriksson, Gunilla Persson, Karin Persson, Inga-lill Wall,
Ulla Westin, Maria Persson, Kerstin Kallin, Kerstin Vikner,
Birgitta Horn, Tomas Olsson.

Fjärde raden:
Björn Ahlnäs, Sten-Erik Martinsson, Mats Olofsson, Kerstin Lindström,
Inger Hansson , Berit Hägg, Stig Malmberg, Hans Johansson,
Mårten Nordlander, Tomas Retzell, Håkan Säterberg, Sture Säterberg,
Bill Persson, Torbjörn Eriksson.

Bilden tillhör Gertrud Darj.