Den här bilden av Svartkaféet är tagen efter 1918. Stora Hotellet stod nämligen färdigbyggt 1918. Ska vi gissa att bilden är från början av 1920-talet. Uppenbarligen pågår någon form av festivitet. Ska det spelas upp till dans, tro? De svenska flaggorna ser lite lustiga ut, men i verkligheten såg de ut precis som i dag, men dåtidens fototeknik gjorde att nyanserna blev lite felaktiga i vissa fall.
Bilden tillhör Kalle Löfgren.