Svartkafeet. Nog ser det stort, mörkt och lite skräckinjagande ut! Men vilket härligt hus! Byggnaden stod klar 1884 och byggherre var Jonas Ångström. Huset byggdes för att i viss mån råda bot på den bostadsbrist som rådde i Ånge p.g.a. järnvägens expansion. Att det bredevs kafeverksamhet i huset råder det ingen tvekan om. Föreståndare under åren har varit Hulda Höglund, Lydia Selling och Ada Jönsson. På övervåningen bedrev skräddarmästare Karl Schmidt sin verksamhet, vilket också framgår av den något solkiga skylten. Här fick Tusen-Pelle sitt namn när han hivade fram en tusenlapp för betalning för lite fika. Huset revs i slutet av 1940-talet och delar av det lär ha använts för ett husbygge i korsningen Floravägen/Ängsvägen. Se bild "Samhället 25". Vem kan personen som blev förevigad på trappan vara, tro? Lite mer om Svartkafeet kan man läsa om i en artikel av Runo Nilsson i Borgsjöbygden 1988.
Bilden tillhör Bo Ångström och är plåtad av Bosses farbror Robert Ångström.