Alby Folkskola i mitten av 1950-talet.
Första raden från vänster ser vi:
Monika Stringnert, Ulla Ölander, Sonja ?, Ulla Persson, Okänd,
Inga–Lill Flodberg och Sigrun ?.
Andra raden från vänster ser vi:
Knut-Arne Eklöf, Anders Landsberg, Okänd, Eivor Lundkvist, Monika Alberg,
Johan ?, Kent Lögdahl och Åke Hellberg.
Tredje raden från vänster ser vi:
Lars Lagerbäck, Tommy Strömberg, Tony Karström, Olle Lundgren,
Börge Näslund, Ulf Ölander och Lennart Mikaelsson,
Läraren heter David Wiklander
Saknas: Ove Wickström.

Bilden tillhör Anders Landsberg.

Du som känner igen någon av de "okända", hör gärna av dig!

Du som vill ta kontakt med Anders kan maila till:
anders.landsberg@bredband.net
Byt ut # mot @ så kommer mailet fram.