Alby Folkskola Klass 1 1955-1956.

Stående från vänster:
Börje Näslund, Åke Hallberg, Lars Lagerbäck, Ove Wikström, Kent Lögdahl,
Olle Lundgren och Tony Karström.

Sittande:
Monica Alberg, Sigrun Nordell, Eivor Lundqvist, Sonja Nordgren-Porshage,
Märit Lögdahl och Ulla Persson.

Sittande på golvet:
Lennart Mikaelsson, Åke Hellberg, Tomas Sjöndin, Anders Landsberg
och Knut-Arne Eklöf.

Lärarinnan heter Emma Rosenlund.

Bilden tillhör Per Dahlberg.