En oreglerad Ljungan på den tiden då flottningen var intensiv. Vattnet forsar ivrigt i timmerrännan i väntan på nästa timmerstock. Mannen i bakgrunden kanske också väntar på att det ska komma någon stock. Innan man slutade med flottningen i Ånge omkring 1968 flottades stockarna i Lillströmmen, nu med det mindre poetiska namnet Kraftverkskanalen. Många minns säkert den timmerränna som gick från kraftverksstationen ner till där kraftverkskanalen åter blir synlig nere vid Boltjärn. På bilden kan vi också ana det gamla fiskehuset bakom buskarna i bakgrunden. Man ser fiskehuset tydligare på bilden Forsön 4. Bilden är från c:a 1920.