En fridfull bild över Ångesjön. Vi kan se moringarna för flottningen. Folkskolan syns på andra sidan. Skolan är ännu inte utbyggd.