En bild som minner om den tid då det flottades timmer i Ljungan. Bilden borde vara tagen c:a 1960. Flottningen upphörde omkring 1968.

Vykortet tillhör Per Karlsson.