Folkskolan 1955Folkskolan 1955 (?)

Bakre raden:
Per Persson, Kjell Westerlund, lärare Ingrid Gevert, Monika Strömberg, Margaretha ?, Mona Eng, Inger Jonsson, Karin Thor, Tommy Khym och Hans-Erik Lövgren.
Främre raden:
Elnar Gladh, Bengt Svensson, Roland Johansson, Leif Hedbladh, okänd, Bruno ”Putte” Björklund, Kjell-Ingvar Lejdebring, Arne Andersson och Hans Gillgren.

Bilden tillhör Bengt Evjen. Han hette Bengt Svensson på den tiden.