Timmerrännan med ålkista nedströms i Storströmmen. Längre ner kan vi skymta ett fiskehus.