Detta är ett nytryck av ett vykort. Då trycket är av dålig kvalite blir det inte bättre än så här. Men kortet är intressant. Vintermotiv från slutet av 1930-talet. Elledningarna är på plats. De tåg som var dragna av ellok fick ta till ånglok för vidare färd mot Östersund. Köpmangatan till höger. En gammal bil står parkerad utanför Handelsbanken. På baksidan av huset till vänster fanns en cykelverkstad där man kunde pumpa sin cykel alla tider på dygnet. Ånge Handelshus till höger är ännu omålat. Några karlar är sysselsatta med något, assisterade av en häst. Järnvägsövergången tycks ännu inte vara försedd med bommar. På min tid var det runda röd/gul-randiga bommar av stål. På en skylt på bommen stod det: "Vidrör ej bommarna". Men den uppmaningen gjorde föga intryck på oss ungar.