Den här bilden över bangården och delar av Ånge samhälle bör vara tagen 1936 eller 1937. Elektrifieringen av järnvägen stod klar 1935, men det första elektriska loket rullade in till Ånge från Sundsvall först 1936. Samrealskolan stod färdig 1938, men den finns inte med på denna bild. Redan nu är bangården av imponerande storlek.