Den här bilden är tagen vid samma tillfälle som den förra bilden Järnvägen 7. Det är en stund kvar innan det kungliga tåget anländer till Ånge station. Mycket folk har samlats och det stora antalet uniformerade herrar tyder på att något stort är i görningen. Posthanteringen var av ganska liten omfattning i början och kunde skötas av stinsen själv tillsammans med dennes medhjälpare. Omfattningen av posthanteringen ökade snabbt och man byggde då posthuset som vi kan se i bakgrunden.
Bilden kommer från Leif Engholm.