Järnvägsbyggnationen i Medelpad började 1872 då den smalspåriga, privata järnvägssträckan mellan Sundsvall och Torpshammar började byggas. Det var Sundsvalls Jernvägsaktiebolag som anlade sträckan och den öppnades för allmän trafik den 9:e augusti 1875. Den 1/10 1878 öppnades den normalspåriga sträckan Torpshammar - Ånge - Bräcke. A G Andersson hette den första stinsen i Ånge. Vid den tiden hade han endast en person som hjälp. Stationshuset stod färdigt 1878 i det som då var Ånges utmarker, men allteftersom järnvägen utvecklades så förvandlades denna del av Ånge till ett centrum för handel och kommers. 1879 fick handlaren Carl Gottfrid Nordling tillstånd att uppföra en lokal för servering och logi åt resenärer. Bygget påbörjades omedelbart och här vi kan se ett antal icke höjdrädda personer på byggets tak.
Bilden kommer från Leif Engholm.