Ånge järnvägsstation 1897. Till vänster ser vi Posten,sedan Järnvägsstationen och Järnvägshotellet. Vidare ser vi två magasin. Mellan magasinen tycker man sig skymta ett hustak. Är det någon som vet vad det kan ha varit för hus ?
Lite till höger i bakgrunden ser vi dåvarande lokstallarna. De finns ju nu i andra änden av bangården.