När denna bild togs 1936 hade Ånge bangård nyligen elektrifierats. Bangården var redan vid denna tid tämligen omfattande.
Bilden kommer från Leif Engholm.