Dom här gubbarna har flyttat runt många ton resgods under åren. 1930-tal, kanske?
Bilden kommer från Leif Engholm.