"På spår 2 inkommer nu snälltåget från Stockholm...."
Kommentar från Bosse Arvidsson:
Stationsskrivare Åke Leijon står för utropet. Han lämnade Ånge 1959 och blev stationsinpektor i Jörn, Västervik, Vara och slutligen Lands- krona. I Ånge var han en driftig idrottsledare.

Bilden kommer från Leif Engholm.