Av det vi ser på den här bilden finns inte mycket kvar. Järnvägsspåret finns kvar, men det har fått sällskap av betydligt fler. Vad är det då vi ser? Byggnaden till vänster är ena änden av de gamla lokstallarna. Jämför med Järnvägen 4. Det är alltså den vänstra delen vi ser, fast från andra hållet. Fotografen har ställt sig där de gamla, av många saknade, bommarna fanns och riktar kameran in mot järnvägsstationen. En tjänsteman av lite högre rang har klivit upp på en dressin och en järnvägsarbetare poserar vid sidan om. Kanske bor han i banvaktsstugan till höger.... I bakgrunden kan vi skymta några järnvägsvagnar som står uppställda vid ett magasin.