Ånge järnvägsstation under senare delen av 1920-talet. En bild från "den gamla goda tiden" när det var fart och fläkt kring järvägsstationen. Här har vi tre tåg inne samtidigt och fullt med folk på väg att påbörja sin resa. Ånglok var det som gällde på den här tiden. Det första elektrifierade loket rullade in till Ånge först 1936.